Pies czarny KAJMAN
4 tydzień cd 056 4 tydzień cd 059 4 tydzień cd 060 4 tydzień cd 061 4 tydzień cd 063
4 tydzień cd 064 4 tydzień cd 065 4 tydzień cd 053