Pies czarny KAMERTON
SAM_1273 SAM_1277 SAM_1280 SAM_1268