Suczka czarna KARINA
SAM_1165 SAM_1168 SAM_1174 SAM_1175 SAM_1176
SAM_1156